Home

Welkom bij Stichting Tagmat

 

Sinds 2000 is stichting Tagmat, de vlag waaronder vrijwilligers van buurtvaders opereren.

We organiseren veel verschillende activiteiten zoals inloopavond voor ouderen, cursussen,

huiswerkbegeleiding voor kinderen, sportactiviteiten, e.d. Veel buurtbewoners van Zuilen vinden

hun weg naar ons om deel te nemen aan een activiteit of om er zelf één te organiseren. Maar we

willen nog meer mensen bereiken. Zuilen is een fijne buurt om te wonen. Met elkaar kunnen we Zuilen

tot een bruisende buurt maken waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, hobby’s delen, adviezen kunnen

uitwisselen over bijvoorbeeld begeleiding, samen sporten of koken.

 

Doel:

 

De stichting Tagmat zet zich in om de veiligheid in de buurt te vergroten, meer bekendheid en een groot

draagvlak te geven. Meer bewoners benaderen en bereiken. Daarom zet de stichting Tagmat zich in het

bijzonder op kinderen (12-14 jaar)